Kontakt

jún 15

Sme skupina priateľov, ktorých tak veľmi bavilo deliť sa o zážitky a zaujímavosti súvisiace s dobrým jedlom, že sa rozhodli objavené poznatky aj zatiaľ neobjavené nápady šíriť ešte ďalej. Nejde nám pritom vôbec len o chuť na tanieri, ale aj o design, vďaka ktorému jedlá svietia farebnejšie, o cestovanie, vďaka ktorému voňajú pestrejšie a hlavne o ľudí, s ktorými sa dajú vychutnať najlepšie. Snažíme sa pozerať na jedlo ako na súčasť našej kultúry, skúmať jeho geografiu, sociológiu, antropológiu a aj politiku. Dobré jedlo je pre nás spojením prirodzenosti, tradície, lokálnosti a sezónnosti s odvahou experimentovania, a taký má byť aj náš magazín: moderný, ale rešpektujúci tradície, sofistikovaný, ale nie nasilu.

Dúfame, že Pyré bude aj vašou inšpiráciou, zábavou a povzbudením pre hľadanie nových podnetov – nielen kulinárnych.

Napíš nám:
pyre(at)pyre.sk

Šéfredaktorky:
Jana Birošová
bira(at)pyre.sk

Anna Jabłonowska-Holy
jablonka(at)pyre.sk

Recenzie kníh, filmov a kultúrnych podujatí:
Lucia Hlubeňová

lucia.hlubenova(at)gmail.com

Newsletter:
Ak chceš dostávať mailom naše Pyré novinky klikni TU a vyber z ponuky, čo ťa presne zaujíma. Sľubujeme, že nebudeme spamovať 🙂

Distribúcia:
Ak máte záujem šíriť Pyré prostredníctvom Vášho obchodu, kaviarne, stánku, reštaurácie alebo inak, radi sa o tom dozvieme na adrese distribucia(at)pyre.sk

Reklama:
Návrhy a otázky ohľadom reklamného priestoru na tlačených aj webových stránkach Pyré prosíme posielajte na reklama(at)pyre.sk

Vydavateľ:

O.z. Gustáv
Štefánikova 29, 811 04 Bratislava
IČO: 422 725 13
Registrované v registri MV SR pod č. VVS/1-900/90-41888
DIČ: 202 389 25 63
číslo účtu: 504 812 86 39/0900 Slovenska Sporiteľňa, a.s.
Pyré ISSN:  1339-4665

V predajných miestach uvedených v časti Kde nás nájdete si môžete kúpiť Pyré za nasledovné ceny:
Na Slovensku – 8 €
V ČR – 250 CZK
V ostatných štátoch – 12 € (alebo ekvivalent v miestnej mene)

8