Recyklovaná krásaRecycled Beauty

Súčasné zátišia autorov Laurie Frankel a Diane Gatterdam vytvorené v rámci projektu “Recycled Beauty” sú pre nás ideálnym príkladom spojenia estetiky a spoločensky vážnej témy. Štylizované na klasické holandské zátišia, fotografie ukazujú jednorazovo používané predmety v kontraste s ich dlhou životnosťou.

“These photos highlight the extraordinary amount of disposable items we use for an instant but then live on for years, while nature renews itself in a seamless continual rhythm”

Všetke obrazki © Laurie Frankel and Diane Gatterdam | Via: Yellowtrace